QUANTUM MUTUAL FUND Logo

QUANTUM MUTUAL FUND

N/A

Quantum Mutual Fund Schemes

Quantum Liquid Fund Growth Plan

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  23.78

6.04 %
6.72 %
7.59 %

Quantum Long Term Equity Fund Growth Plan

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  51.46

9.47 %
10.27 %
15.77 %

Quantum Gold Savings Fund Growth Option

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  12.71

1.99 %
3.07 %
-0.61 %

Quantum Equity Fund Of Funds Growth Plan

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  33.57

17.12 %
9.89 %
18.73 %

Quantum Tax Saving Fund Growth Plan

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  50.97

9.63 %
10.16 %
15.84 %

Quantum Liquid Fund Daily Dividend

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  10.01

0.04 %
0.01 %
0.01 %

Quantum Multi Asset Fund Growth

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  17.03

7.28 %
7.65 %
9.8 %

Quantum Dynamic Bond Fund Growth

REGULAR

N/A

  N/A

  N/A

  12.78

5.18 %
N/A
N/A

About QUANTUM MUTUAL FUND

N/A

Google News

N/A

Twitter Buzz

N/A